Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

BEDRIJFSLEVEN

ZORG

ONDERWIJS

Dagelijks worden medewerkers van gemeenten, woningstichtingen, deurwaarders, parkeerwacht, stadswacht, personeel van het openbaar vervoer en winkels geconfronteerd met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie. Klanten zijn ongeduldig, worden naar hun idee niet goed of snel genoeg geholpen, raken gefrustreerd. De agressie kan varieren van uitschelden tot ernstige bedreigingen en intimidatie. In vele situaties is de klant koning maar in hoeverre geeft dat de klant recht om zo op ons te reageren ?

Lees Meer 

Preventing verzorgt diverse cursussen en trainingen binnen de Zorgverlenende Sector. Het ongewenste gedrag en verbale en fysieke agressie neemt toe binnen ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, revalidatiecentra, verslavingszorg en de vele andere zorgverlenende Instellingen.Hoe hier mee om te gaan is lastig met name vanwege het feit dat we veelal het ongewenste gedrag of agressie toeschrijven aan de ziekte of psychische gesteldheid van de cliënt / patient. Het wordt hoognodig tijd voor een aanpak van agressief gedrag om grote, dreigende personeelsproblemen in de zorgsector te voorkomen. 

Lees Meer 

Leerkrachten hebben tegenwoordig te maken met ongewenst en soms verbaal agressief gedrag. Ongewenst gedrag komt niet alleen van leerlingen maar ook van ouders en verzorgers. Hoewel het onderwijzend personeel zich nog behoorlijk veilig voelt op school is het toenemende ongewenste gedrag en de verbale agressie toch een zorgwekkende ontwikkeling. Het omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie kan op dat moment toch teveel worden. Een cursus geeft het onderwijzend personeel de handvatten om ook om te gaan met die lastigste situaties.

Lees Meer

 

METHODE SCOREN

Preventing heeft een methode ontwikkeld die dicht bij de mensen staat en herkenbaar is.
Wij werken met de methode SCOREN.

Het aanleren van riedeltjes en technieken is in dreigende escalerende situaties vaak niet toepasbaar vanwege het feit dat eigen oplopende spanning dit juist blokkeert. Daarbij zijn wij van mening dat niet iedereen op dezelfde manier op ongewenst gedrag en of agressie kan reageren.

Onze methode richt zich met name op datgene wat je nog wel kan en wil, gekoppeld aan je persoonlijke karakter eigenschappen. Geen dingen doen waar je niet of nauwelijks toe in staat bent. Wel jezelf centraal stellen in situaties waar spanning oploopt en niet een techniek die aangeleerd is. Tevens is onze methode juist hanteerbaar voor mensen die in (dreigende) escalerende situaties de neiging hebben om te bevriezen.De training richt zich niet alleen op degene die ongewenst gedrag en of agressie vertoont, maar ook op jouw als deelnemer.

 

 Lees Meer 

ONZE AANDACHTSGEBIEDEN ZIJN

 • Tijdig signaleren van ongewenst gedrag
 • Regie overnemen in gesprekken
 • Weigeren van een verzoek / nee verkopen
 • Ziektegerelateerde agressie (verslavingsproblematiek, stoornissen)
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Omgaan met regeloverschrijdend gedrag
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Confontatietechnieken (verbale agressie wat dreigt om te slaan)
 • Leveren van nazorg
 • Alarmsituaties
 • Afweren van schoppen, vastpakken, verwurging en bijten

 

Wie we zijn en wat we doen

Preventing is een trainingsbureau wat gespecialiseerd is in het geven van trainingen in het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie. Preventing onderscheidt zich hierin van andere trainingsbureau ‘s omdat de focus in eerste instantie ligt op het ongewenste gedrag.   Lees Meer                       

 

PREVENTING WERKT ONDER ANDERE SAMEN MET