Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Wat is coachen?

Coachen is iemands potentiele kwaliteiten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar leren bevorderen. Coachen vergroot het zelflerend vermogen van medewerkers en is gericht op de verdere ontwikkeling van bewustzijn en verantwoordelijkheid, zodat potentieel maximaal tot wasdom kan komen.

Uitgangspunten bij coachen

De coach en u werken samen om een verandering te bewerkstelligen. Hierbij heeft u het initiatief. Samenwerken veronderstelt dat er bij beiden een bereidheid is om een inspanning te verrichten. Het initiatief bij u betekent dat niet de coach, maar u invloed uitoefent op wat er het beste kan gebeuren, wat de volgende stap is en wanneer die het beste genomen kan worden. Dit betekent dat niet de coach, maar u primair verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling.

Voorwaarden voor coaching traject

Om invulling te kunnen geven aan een coaching traject dienen de coach en u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor u is essentieel, dat de wil om gecoacht te worden aanwezig is, Daarnaast is een helder doel over wat tijdens het coaching traject gerealiseerd gaat worden onontbeerlijk. Verder is het noodzakelijk dat de kaders van het coaching traject vooraf helder zijn. Wat kunnen u en coach van elkaar verwachten. Belangrijk voor het coaching traject is bovendien dat de coach u een eigen tempo gunt.

Coaching middels Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationele gedachten, of veronderstellingen en overtuigingen, zijn gedachten die helpend zijn en leiden tot het kiezen van gelukkig makende en realiseerbare doelen en tot logische manieren om deze doelen te verwezenlijken. Middels het uitdagen van sessies worden actuele situaties besproken, waarbij Mw. uitgedaagd wordt om op een effectievere wijze over zichzelf te denken en vervolgens te voelen. Middels huiswerkopdrachten en het aangaan van uitdagingen worden de nieuwe situaties geëvalueerd, geoefend en vervolgens eigen gemaakt. De coaching richt zich met name op het hier en nu. De RET is praktisch waarbij de cliënt actief aan de slag gaat tussen de geplande sessies.

Doelen

  • Bereiken dat mensen rationeler gaan denken.
  • Bereiken dat mensen de juiste gevoelens op het juiste moment gaan ervaren.
  • Bereiken dat mensen functioneler en effectiever gedrag gaan vertonen.