Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Preventing gespecialiseerd in trainingen omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie


Er ontstaat vrijwel nooit zomaar agressie. Dat begint met ontevredenheid, frustratie, machteloosheid 
of paniek. Hoe gaan we met dit gedrag om? Het kan zijn dat we dit gedrag wel signaleren, maar er vervolgens niet zoveel mee doen. Hierdoor kan ongewenst gedrag omslaan in verbale en of fysieke agressie. Binnen ons bureau richten we ons op beide fases. De fase die vooraf gaat aan de agressie, het ongewenste gedrag, en vervolgens op de agressie.
Door daar op een adequate manier mee om te gaan worden situaties beter hanteerbaar. Onze visie is dat het signaleren van (ongewenst) gedrag en het contact maken daarover  het belangrijkste is  in het voorkomen van agressie. Het accent op contact en gedrag leggen en niet op de beheersing.

Klanten aanspreken op ongewenst gedrag wordt als zeer lastig ervaren vanwege het feit dat veelal wordt gedacht dat dit klantonvriendelijk zou zijn. Vanuit onze visie is dit juist zeer klantvriendelijk alleen de manier waarop dat wordt gedaan is wel bepalend.Reageer je vanuit eigen irritatie, loop je het risico klantonvriendelijk te zijn. Ben je in staat om eigen irritaties eerder te herkennen en er constructief iets mee te doen, wordt de kans op escalaties en klant onvriendelijkheid steeds kleiner.

Verschillende soorten agressie

Er zijn verschillende soorten verbale agressie. In het kort komt het erop neer dat wij onderscheid maken tussen frustratie agressie en emotionele chantage ( intimidatie ) en tussen algemene c.q. niet persoonsgerichte agressie en confronterende c.q. persoonsgerichte agressie. Tijdens de training zal het verschil duidelijk worden gemaakt en hoe je naar ons idee het beste daarmee om kunt gaan rekening houdend met persoonlijke karakter eigenschappen van de deelnemer. Het is niet onze bedoeling om persoonlijke eigenschappen of gedrag van onze deelnemers te veranderen. Deze willen we wel inzichtelijk maken, een bewustwordingsproces creëren. Sterke punten van jezelf herkennen maar tegelijkertijd ook je valkuilen. Bewust worden van je eigen non verbale uitstraling. Het gaat ons erom, de methode toepasbaar te maken binnen de mogelijkheden en grenzen van onze deelnemers.Jezelf blijven in combinatie met onze methode is in escalerende situaties en in situaties daar vooraf gaande volgens onze visie het meest herkenbaar, veilig en het beste voor de deelnemers.

Onze aandachtsgebieden zijn

Preventing is een trainingsbureau dat zich richt op het voorkomen en het de-escaleren van ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie. Een greep uit ons aanbod:

 • Tijdig signaleren van ongewenst gedrag
 • Regie overnemen in gesprekken
 • Ziektegerelateerde agressie: psychiatrische stoornissen, neurologische aandoeningen, verslavingsproblematiek
 • Weigeren van een verzoek, nee verkopen
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Omgaan met regel overschrijdend gedrag
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Confrontatietechnieken (Verbale agressie wat dreigt om te slaan naar fysieke agressie)
 • Leveren van nazorg
 • Alarmsituaties
 • Afweren van schoppen, slaan, vastpakken, verwurgingen bijten