Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Trainingen volgens de methode SCOREN

Preventing heeft een methode ontwikkeld die dicht bij de mensen staat en herkenbaar is. Wij werken met de methode “SCOREN”, dit staat voor Signaleren, Contact, Ombuigen/Onderhandelen en RENdement.

De voordelen van de methode scoren 

Mentaal weerbaarder worden

Minder ziekteverzuim

Meer deskundigheid

Bewustwording van eigen houding

Veiliger voelen in de werksituatie 

Plezier in arbeid

Klantvriendelijke uitstraling

Bewustwording van eigen handelen

Het aanleren van riedeltjes en technieken is in dreigende escalerende situaties vaak niet toepasbaar vanwege het feit dat eigen oplopende spanning dit juist blokkeert. Daarbij zijn wij van mening dat niet iedereen op dezelfde manier op ongewenst gedrag en of agressie kan reageren. Onze methode richt zich met name op datgene wat je nog wel kan en wil, gekoppeld aan je persoonlijke karakter eigenschappen. Geen dingen doen waar je niet of nauwelijks toe in staat bent. Wel jezelf centraal stellen in situaties waar spanning oploopt en niet een techniek die aangeleerd is. Tevens is onze methode juist hanteerbaar voor mensen die in (dreigende) escalerende situaties de neiging hebben om te bevriezen.De training richt zich niet alleen op degene die ongewenst gedrag en of agressie vertoond, maar ook op jouw als deelnemer.

•  Tijdig signaleren van ongewenst gedrag
•  Regie overnemen in gesprekken
•  Ziektegerelateerde agressie: 

• Weigeren van een verzoek, nee verkopen
• Slecht nieuws gesprekken
• Omgaan met regeloverschrijdend gedrag

• Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
• Confrontatietechnieken
• Leveren van nazorg

• Alarmsituaties 
• Afweren van schoppen, slaan, vastpakken en bijten
• Effectief reageren op dreiging met voorwerpen

Onderwijs
Leraren en leerkrachten hebben tegenwoordig te maken met ongewenst en soms verbaal agressief gedrag. Ongewenst gedrag komt niet alleen van leerlingen maar ook van ouders en verzorgers. Het ongewenste gedrag of de verbale agressie gedrag kan tevens ziekte gerelateerd zijn.Hoewel het onderwijzend personeel zich nog behoorlijk veilig voelt op school is het toenemende ongewenste gedrag en de verbale agressie toch een zorgwekkende ontwikkeling. Veelal werken scholen met gedragsregels en veiligheidsprotocollen, maar het omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie of geweld kan op dat moment toch teveel worden, ondanks de pedagogische achtergrond. Een cursus of training geeft het onderwijzend personeel de handvatten om ook om te gaan met die lastigste situaties.

 

Een cursus of training geeft het onderwijzend personeel de handvatten om ook om te gaan met de lastigste situaties

Zorgsector
Preventing verzorgt diverse cursussen en trainingen binnen de Zorgverlenende Sector. Het ongewenste gedrag en verbale en fysieke agressie neemt toe binnen ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, revalidatiecentra, verslavingszorg en de vele andere zorgverlenende Instellingen.Hoe hier mee om te gaan is lastig met name vanwege het feit dat we veelal het ongewenste gedrag of agressie toeschrijven aan de ziekte of psychische gesteldheid van de cliënt / patient. Het wordt hoognodig tijd voor een aanpak van agressief gedrag om grote, dreigende personeelsproblemen in de zorgsector te voorkomen.

 

Het wordt hoognodig tijd voor een aanpak van agressief gedrag om grote, dreigende personelsproblemen in de zorgsector te voorkomen

Bedrijfsleven en dienstverlenende instellingen
Dagelijks worden medewerkers van gemeenten, woningstichtingen, deurwaarders, parkeerwacht, stadswacht, personeel van het openbaar vervoer en winkels geconfronteerd met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie. Klanten zijn ongeduldig, worden naar hun idee niet goed of snel genoeg geholpen, raken gefrustreerd. De agressie kan variëren van uitschelden tot ernstige bedreigingen en intimidatie. In vele situaties is de klant koning maar in hoeverre geeft dat de klant recht om zo op ons te reageren. Natuurlijk willen we de beste service verlenen die mogelijk is, willen klantvriendelijk zijn. Het ongewenste gedrag of de verbale, fysieke agressie maakt dit erg moeilijk voor de medewerkers. Hoe gaan we om met dit gedrag, wat zijn de richtlijnen, hoe kunnen we dit gedrag voorkomen en wat zijn onze plichten maar ook onze rechten.

 

Intervisie, coaching on the job en alarmtraining
Omgaan met ongewenst gedrag is niet iets wat je in één keer kunt na het volgen van een training. Je hebt praktijkervaring nodig en herhaling van de toegepaste methode om hierin te groeien.  Onderdelen van het leren toepassen van de methode zijn intervisie en coaching on the job.