Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Intervisie ter borging van de cursus omgaan met ongewenst gedrag

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk en het team functioneren te maken hebben. Daarnaast wordt de intervisie gebruikt om de methode scoren te borgen. Het bespreken van incidenten (casuistiek) m.b.t. ongewenst gedrag en verbale agressie op de werkvloer worden dan als uitgangspunt gebruikt. De methode SCOREN, welke door Preventing wordt gehanteerd in het omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie, zal daarbij als hulpmiddel worden gebruikt. De frequentie van de intervisie is 1 keer in de 6 weken. Tevens is er de mogelijkheid om de intervisie, waarin het thema omgaan met ongwenst gedrag wordt behandeld, gezamelijk met bewoners, patienten en clienten te doen van de diverse zorg en hulpverleningsinstanties. Situaties waarin ongewenst gedrag en/of agressie zich voor doet, wordt open, eerlijk en transparant met elkaar besproken, zonder elkaar te be- of te veroordelen.