Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie


Leoni Storm 
Trainer

Tijd is kostbaar en organisaties verwachten concrete resultaten. Deze druk heeft invloed op de wijze waarop we contact maken. Het kan vluchtiger worden, met minder aandacht gegeven of oppervlakkiger. Toch is het juist de druk die om een rustig antwoord vraagt. Door jezelf centraal te stellen verbetert de relatie met de ander en daardoor wordt het rendement van contact optimaal. Dat lijkt opmerkelijk, eerst jezelf en dan pas de ander centraal stellen. Maar als je er wat langer over nadenkt wordt het logisch. Als je authentiek reageert staat niet ‘de kennis’ tegenover je, maar een ‘echt’ mens. De kennis wordt serieuzer genomen als er een mens van vlees en bloed staat, die durft te zeggen wie hij of zij is. Misschien is het een vernieuwde visie op coachen, maar voor mij is deze constatering meer dan waardevol. ‘De ander staat pas echt centraal, als jij jezelf centraal stelt’. Bij iedere training van ‘Preventing’ is het mooi om te zien dat de deelnemers zelfbewuster worden en hun grenzen beter aanvoelen. Het is schitterend om te merken dat deelnemers reflecteren op hun eigen beleving en reacties op ongewenst gedrag. Bij een training van ‘Preventing’ staan de deelnemers in het middelpunt en gebruiken zichzelf als instrument. Dat is precies waarom ik mij thuis voel bij deze methode. De ervaring die ik heb opgedaan als psychodynamisch therapeute en mijn ervaring die ik op heb gedaan in de verslavingszorg blijken waardevol te zijn in het omgaan met ongewenst gedrag. De methode ‘SCOREN’ doet recht aan deze ervaringen en voegt er iets extra’s aan toe.


Esther Witvoet
Trainer

Ik ben Esther Witvoet en ik werk als maatschappelijk werker/GGZ Agoog in een Fact team van Verslavingszorg Noord Nederland in Groningen. Ik ben al bijna 15 jaar werkzaam binnen de verslavingszorg en heb verschillende trainingen op het gebied van (verbale) agressie gehad.Een aantal jaar geleden heb ik de basis training ‘voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie’ van Preventing gevolgd en daarna heb ik jaarlijks deelgenomen aan de follow up. Ik was meteen enthousiast over de training en de methode SCOREN en sta volledig achter de visie. De training is een enorm bewustwordingsproces waarbij je bezig bent met je eigen houding, je valkuilen en sterke punten als het gaat om omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie. Naast dat ik het een hele persoonlijke training vind, ben je ook als team met elkaar in gesprek over (ongewenst) gedrag van cliënten en de manier waarop we bejegend worden en sta je met elkaar stil bij de vraag: ‘wat vind ik hier eigenlijk van en wat wil/kan ik ermee?’. In mijn werk heb ik niet dagelijks te maken met agressie maar komt het erg vaak voor dat cliënten dwingen, manipuleren intimideren of diskwalificeren. Ik had last van dit gedrag maar deed er niet altijd wat mee. Ik wist niet goed of ik er op moest reageren en voelde me regelmatig onzeker over hoe ik een situatie moest aanpakken. Door de methode SCOREN heb ik geleerd om mezelf meer centraal stellen en werd ik me meer bewust van het gedrag van cliënten en wat dit met mij deed. Door te SCOREN blijf je heel erg in het contact en leer je wat je in het contact kan doen om de situatie om te buigen zodat het voor mij (en dus uiteindelijk ook voor de cliënt) werkbaar blijft. Regelmatig heb ik tegen een collega gezegd dat ik ook wel trainingen zou willen geven en uiteindelijk heb ik deze kans gekregen en ben ik door Preventing opgeleid als trainer. Ik geef nu zowel binnen als buiten de VNN trainingen. Ik vind het ontzettend leuk en leerzaam om trainer bij Preventing te zijn. Ik krijg de kans om mezelf te ontwikkelen en leer veel bij doordat ik bij verschillende instanties kom die allemaal weer tegen andere situaties aanlopen. Ik vind het zeer waardevol om een bijdrage te mogen leveren aan iemands bewustwordingsproces. Het is een persoonlijke, concrete en direct toe te passen methode. Of je nu introvert of extravert bent, iedereen kan ‘’SCOREN’’ en ik geloof erin dat dit altijd effect heeft, misschien niet altijd voor het gedrag van de cliënt maar wel voor jezelf.


Anna-Geertje van Ruler
Trainer

Mijn naam is Anna-Geertje van Ruler. Ik woon in Sneek, ben getrouwd en heb twee prachtige kinderen. Ik ben een zorgprofessional met passie voor mensenwerk. Als rollenspelactrice ben ik gespecialiseerd in het naspelen van allerlei realistische situaties. Met zo’n 10 jaar werkervaring als casemanager in de verslavingszorg bij VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) kan ik putten uit een breed scala aan ervaringen uit de praktijk. Ik ben als actrice verbonden aan Preventing. Ik vind acteren erg leuk, het geeft me de gelegenheid om ook buiten de eigen discipline met deelnemers uit verschillende werkvelden contact te leggen en ervaringen te delen.  Zelf heb ik de cursus “omgaan met ongewenst gedrag” binnen VNN meerdere malen gevolgd. Wat ik tijdens de cursus leerde sloot exact aan bij wat ik als professional nodig had. Ik leerde d.m.v. te ervaren hoezeer mijn eigen houding en mijn eigen manier van (non-verbaal) communiceren van invloed kan zijn op hoe ik door de ander bejegent word.


Marcel Seuninga
Trainer

Ik sta al 20 jaar voor groepen, eerst in het onderwijs en daarna als trainer/voorlichter binnen de verslavingszorg.  Sinds 2011 geef ik ook de training Omgaan met verbale agressie en ongewenst gedrag. De filosofie van Preventing; jezelf centraal stellen lijkt voor een hulpverlener in eerste instantie tegenstrijdig maar door te reageren vanuit jezelf creëer je een beter contact. De daardoor gecreëerde veilige omgeving en de Methodiek Scoren  maken het voor mij een fijne training om te geven en voor de deelnemers een aangename leerervaring.Geen geijkte trucjes, geen goed of fout maar uitgaan van jezelf, het bewust worden  van je sterke punten en valkuilen. Ik vind het belangrijk dat mensen leren door te doen in een prettige open sfeer waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, actieve werkvormen en een vleugje humor


Bart van Mulkom
Trainer

In de dertig jaar dat ik in psychiatrie en de verslavingszorg werk, is mijn perceptie van het begrip: ‘Normaal’ veranderd.’ Opmerkelijk gedrag heeft in de dagelijkse (zorg)realiteit soms de overhand gekregen. Opmerkelijk gedrag is uiteraard wat anders dan ongewenst gedrag. Mede door de invalshoek die ‘Preventing’ kiest om ongewenst gedrag te benaderen, ben ik anders gaan kijken naar mijzelf en naar mijn collega’s. Het is mij opgevallen dat hulpverleners vaak voorbijgaan aan hun eigen grenzen. Angst en onzekerheid worden weggemoffeld omdat er ‘hulp’ moet worden verleend. In de methode die Robin van Dalen aanbiedt, staat de hulpverlener centraal. Dat is prettig, want dat is wat we hebben, onze persoonlijkheid als instrument om ons te helpen de ongewenste situatie te keren. Het is helemaal fijn om te merkten dat je eigen persoonlijkheid vaak voldoende is om de situatie te keren. Ik werk sinds 1986 in de zorg. De eerste twaalf jaren van mijn werkzame leven werkte ik als verpleegkundige en praktijkbegeleider in de psychiatrie. Daarna werkte ik als sociotherapeut en manager in de verslavingszorg op diverse klinische en ambulante afdelingen. Naast het werk in de zorg schreef en schrijf ik theaterteksten voor en werkte ik samen met: Ggz Drenthe, Trimbos Instituut, Klassekunst, Judka Theatermakers en de Rutgerstichting.

Voor ‘Preventing’ ben ik beschikbaar als trainer en trainingsacteur.


Jos ter Schegget
Trainer

Jezelf centraal stellen in het contact, door vroegtijdig iets doen met de signalen die je waarneemt bij jezelf en bij de ander. Dat doe je door te zeggen wat je ziet, hoort, denkt en voelt. Dat is de essentie van de methode SCOREN. Een beproefde manier van werken, die voor iedereen op zijn eigen unieke wijze in te vullen en uit te voeren is. Toepasbaar in vele settingen en situaties waarbij je te maken krijgt met ongewenst gedrag of vormen van verbale agressie. Weet ik uit eigen ervaring. Gedurende vijftien jaar ben ik werkzaam binnen de Sociale Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Twaalf jaar bij VNN en sinds drie jaar bij de GGD. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij mogen specialiseren in het werken met de meest kwetsbare doelgroepen waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Naast ervaring met ambulante behandeling en de vrijwillige vraaggerichte hulp, ben ik vooral ook deskundig geworden op het vlak van de ongevraagde bemoeizorg en intensieve begeleiding. Naast mijn huidige werkzaamheden voor de GGD ben ik docent Weerbaarheid aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2011 ben ik binnen VNN opgeleid door Robin van Dalen (Preventing) als trainer ‘Omgaan met en het voorkomen van ongewenst gedrag en verbale agressie’. Sindsdien heb ik eerst binnen VNN tientallen follow-up trainingen en diverse intervisie bijeenkomsten  mogen verzorgen. En sinds 2013 heb ik bij diverse gezondheidszorginstellingen vele basis- en follow-up trainingen verzorgd. Tijdens deze trainingen heb ik keer op keer gemerkt dat de filosofie en de methodiek vrijwel door iedereen gedragen wordt. Volgens mij omdat je steeds zeer dicht bij jezelf blijft en daardoor is het voor eenieder toepasbaar op zijn of haar eigen werk en de situaties waar men mee te maken krijgt. Tijdens mijn trainingen staat bewustwording en leren vanuit ontspannenheid en met een dosis humor centraal