Over Preventing

Wie we zijn & wat we doen

Preventing is gespecialiseerd in trainingen omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie. Agressie kent altijd een aanleiding. Het kan ontstaan vanuit ontevredenheid, machteloosheid of soms zelfs paniek. Vaak signaleren we ongewenst gedrag wel, maar reageren we hier pas later op of helemaal niet. Ongewenst gedrag neemt dan toe en mondt uit in verbale en/of fysieke agressie. Kenmerkend voor Preventing is dat wij ons met name richten op de fase voorliggend aan de agressie en daarna pas op de agressie zelf. Indien het je lukt om contact te maken over het ongewenste gedrag dat je signaleert, dan zou je agressie mogelijk kunnen voorkomen. Doe je dit niet, dan zou je het accent op de beheersing kunnen gaan leggen, welke het ongewenste gedrag erger zou kunnen maken.

Aangenomen wordt dat aanspreken op gedrag lastig is, omdat dit minder klantvriendelijk over zou kunnen komen. Dat klopt, wanneer je vanuit je eigen irritatie reageert. Indien je deze emotie vroeg signaleert en er vervolgens ook naar handelt, dan voorkom je de kans op escalatie. De kans om klantonvriendelijk over te komen wordt daarmee aanzienlijk kleiner.

Soorten Agressie

preventing trainingen

Agressie is in verschillende vormen te onderscheiden: agressie voortkomend uit frustratie en agressie welke doelgericht is (bijvoorbeeld emotionele chantage of intimidatie). Daarnaast maken we het onderscheid tussen agressie welke op de persoon is gericht en agressie in het algemeen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de verschillen hiertussen en hoe hiermee om te gaan.

Omgaan met ongewenst gedrag en agressie is per persoon verschillend. We stellen in de training de deelnemer centraal, met ieders unieke kwaliteiten en valkuilen. We maken je tijdens een training bewust  van je persoonlijke eigenschappen in relatie tot ongewenst gedrag. De methode stelt je in staat om jezelf te blijven in situaties waarin spanning hoogtij viert. Op een veilige manier, herkenbaar uit je eigen praktijk.