Referenties

Aanbevelingen

 • Robin heeft het programma veilig werken door preventie van agressie in de zorg opgezet en uitgevoerd. Hij heeft interne trainers opgeleid. Robin heeft veel bereikt in het verbeteren van de bewustwording en vaardigheid van VNN medewerkers.
  Leo VNN
 • Robin en zijn trainers hebben wij ons de training en intervisie georganiseerd rondom het thema omgaan met lastige klanten in onze kringloopwinkels. Zowel voor leidinggevenden als voor onze (soms kwetsbare) vrijwilligers. Veel rollenspellen en praktische theorie. De aanpak spreekt zeer aan bij ons allemaal en ik zou Preventing dan ook zeker aanbevelen aan andere organisaties
  Stephanie OMRIN
 • De trainingen die Robin voor ons verzorgde (o.a. op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend gedrag) waren voor ons zeer waardevol. Ze worden in overleg ‘op maat gemaakt’ om zo goed mogelijk bij de eigen werksituatie aan te sluiten, en dat werkt super! Zowel de cursisten als wij (de organisatie) waren erg enthousiast. Robin is bovendien een fijne collega en sparringpartner met een hoop (praktische) kennis, waarmee het erg fijn samenwerken is!
  Liesbeth Antonius Zorggroep

 • In plaats van beheersen het gesprek aangaan. Leren van elkaar en wederzijds respect tonen. Naar jezelf kijken en naar je eigen thermometer. En leren dat je pas hulp kan verlenen wanneer iemand je daartoe in staat stelt.  Bedankt Robin en andere trainers.
  Karin Cosis
 • Robin is een professional met een heldere visie op omgang met ongewenst gedrag, met veel oog voor zo wel de cliënt als de hulp- of dienstverlener. Hierdoor heeft zijn bureau naar mijn idee de meest juiste en passende trainingen ontwikkeld.
  Peter Zienn
 • Ik werk al jaren samen met Robin binnen VNN. De vorm die wij samen ontwikkeld hebben om interne trainers op te leiden voorde follow up trainingen is nog steeds succesvol. Het aanbod vanuit Preventing sluit goed bij wat medewerkers in de verslavingszorg nodig hebben.
  Sipke van der Ploeg
 • De trainingen die Robin voor ons verzorgde (o.a. op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend gedrag) waren voor ons zeer waardevol. Ze worden in overleg ‘op maat gemaakt’ om zo goed mogelijk bij de eigen werksituatie aan te sluiten, en dat werkt super! Zowel de cursisten als wij (de organisatie) waren erg enthousiast. Robin is bovendien een fijne collega en sparringpartner met een hoop (praktische) kennis, waarmee het erg fijn samenwerken is!
  Liesbeth Antonius Zorggroep
 • Robin van Dalen is een man die de praktijk en theorie op een aantrekkelijke manier combineert. Cursisten blijven hierdoor betrokken bij wat ze kunnen leren. Gebruikt concrete voorbeelden.
  Annie Ziekenhuis mcl

Overheids-
instellingen

Gebiedsteam Sudwest Fryslân

Gemeente Boarnsterhiem

Gemeente Diemen

Gemeente Heerenveen

Gemeente Joure

Gemeente Smallingerland

NVWA

Veiligheidsregio Friesland

Medische instellingen

Accare

Apotheek Tjongerschans

Apotheek Wolvega

Ardosz (Arboartsen)

Doktersacademie Friesland

GGD Groningen

GGZ Drenthe

GGZ Friesland

Isala Zwolle

Kinnik jeugdpsychiatrie

Lentis

Medisch Centrum Leeuwarden

Molleman Stichting Health

Revalidatie Friesland

Santana Heerenveen/Leeuwarden

Sint Maartenskliniek (inclusief beveiliging)

Tjongerschans ziekenhuis (inclusief beveilging)

Thuiszorg Zorgcollectief Zuidwest Drenthe

Thuiszorg de Friese Wouden

Thuiszorg Friese land

Vlietland ziekenhuis

V&VNN Dyalise

Hulpverlenende instellingen

Aanloophuis Leeuwarden

Afeer

CHOG Oost Groningen

Coachingsbureau Eigen Regie Friesland

COSIS

Dagopvang Open hof

De Bruggen, woonvoorziening

De Ruumte, woonvoorziening

De Schans

Loots Woonvoorziening

Promens Care (Cosis)

Progrezorg

Psychiatriecafé Friesland

Samenhuis Zuidlaren/Sappermeer

Stichting AanZet

Stichting Thuis Sterven

Unlimited

Verslavingszorg Noord Nederland

Nij Smellinghe

Werkpro

Zorggroep Ammenij

Weening Maatschappelijke ondersteuning

Zienn

Zorg op maat Friesland

Weenings zorg en welzijn

Zorggroep De Stellingwerven

Zorggroep Perspectief

De Deel (Cosis)

Panfluit (Cosis)

Onderwijs

CIOS Heerenveen

Esdal College

Dr. Algaschool

Friesland college

ISK School Leeuwarden

Linde College

Noorderpoort College

ROC Menso Alting

Ubbo Emmius

MBO West Amsterdam

Deltion College Zwolle

Drenthe College

Overige organisaties

Buurtpreventie gemeente Leeuwarden

Coöperatieve serviceflat Nijlanstate

De Wit Coffeeshop

Hergebruik plus Appingedam

Meldpunt discriminatie Tumba

Mind at Work Almere

Omrin

Loavies

Stadsweg Zorg op maat

wij Leeuwarden

Wij Groningen

Kenonz

WEDEKA Stadkanaal

Ubbo Emmius

stichting Omrin estafette