Referenties

Overheids-
instellingen

Gemeente Boarnsterhiem

Gemeente Heerenveen

Gemeente Joure

Gemeente Smallingerland

NVWA

Veiligheidsregio Friesland

Medische instellingen

Accare

Apotheek Tjongerschans

Apotheek Wolvega

Doktersacademie Friesland

GGZ Drenthe

GGZ Friesland

Kinnik jeugdpsychiatrie

Lentis

Medisch Centrum Leeuwarden

Molleman Stichting Health

Revalidatie Friesland

Sint Maartenskliniek (inclusief beveiliging)

Tjongerschans ziekenhuis (inclusief beveilging)

Thuiszorg Zorgcollectief Zuidwest Drenthe

Thuiszorg de Friese Wouden

Thuiszorg Friese land

Vlietland ziekenhuis

V&VNN Dyalise

Hulpverlenende instellingen

Aanloophuis Leeuwarden

Coachingsbureau Eigen Regie Friesland

COSIS

Dagopvang Open hof

De Ruumte, woonvoorziening

Loots Woonvoorziening

Promens Care (Cosis)

Psychiatriecafé Friesland

Stichting AanZet

Stichting Thuis Sterven

Unlimited

Verslavingszorg Noord Nederland

Nij Smellinghe

Werkpro

Zorggroep Ammenij

Weening Maatschappelijke ondersteuning

Zienn

Zorg op maat Friesland

Weenings zorg en welzijn

Onderwijs

CIOS Heerenveen

Esdal College

Dr. Algaschool

Friesland college

Linde College

Noorderpoort College

ROC Menso Alting

Ubbo Emmius

Overige organisaties

Buurtpreventie gemeente Leeuwarden

Coöperatieve serviceflat Nijlanstate

De Wit Coffeeshop

Hergebruik plus Appingedam

Meldpunt discriminatie Tumba

Mind at Work Almere

Omrin

Loavies

Stadsweg Zorg op maat

wij Leeuwarden

Wij Groningen

Kenonz

WEDEKA Stadkanaal

Ubbo Emmius