Trainingen

Trainingen volgens de methode SCOREN

Preventing traint deelnemers om vanuit de methode ‘SCOREN’ om te gaan met ongewenst gedrag. Het is de afkorting van Signaleren, Contact maken, Ombuigen/Onderhandelen en RENdement. Zeggen wat je ziet, denkt en voelt op het moment dat je gedrag signaleert waar je contact over wilt maken.

preventing trainingen

Coachen

Coachen is iemands potentiele kwaliteiten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert.

leren omgaan met agressie

Coaching on the job

Het doel van deze coaching is dat de medewerker geobserveerd wordt en dat er gericht gekeken wordt naar hoe de methode wordt toegepast.

training preventing

Intervisie

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk.

agressie-training

Alarmtraining

Bij oplopende spanningen probeert de betrokken medewerker in eerste instantie zelf de-escalerend te handelen om de cliënt te kalmeren.

train de trainer

Train de trainer en train de coach

Het doel van dit trainingsprogramma is het opleiden van medewerkers van de eigen instelling tot trainer of coach  “ omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie”..

De voordelen van de methode scoren

  • Vergroten van mentale weerbaarheid
  • Vermindering van ziekteverzuim
  • Deskundigheidsbevordering
  • Bewustwording van professionele werkhouding
  • Vergroten van veiligheid
  • Toename in werkplezier
  • Klantvriendelijke uitstraling

Resultaten van Preventing

Toepasbaarheid van de trainingen: 95%
Personeel dat prettiger werkt na het volgen van een training: 90%
Incidenten die sneller worden opgelost : 75%