Gemeenten, Woningstichtingen, Deurwaarders, Parkeerwacht, Stadswacht of Personeel openbareruimtes

Ziekenhuizen, Huisartsenpraktijken, Revalidatiecentra, Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VG), Kinder en Jeugdzorg, Psychiatrie, Thuiszorg of Verslavingszorg

Basis onderwijs, Middelbaar onderwijs, Speciaal onderwijs

Preventing ontwikkelt en verbetert haar methodes. Sinds kort bieden wij online trainingen aan.

Welkom bij Preventing

Preventing heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot één van de grootste trainingsbureaus van het Noorden. Gespecialiseerd in het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie.

Op het moment dat je een toename van spanning ervaart, voortkomende uit de confrontatie met een dreigende situatie, is het moeilijk om methodisch te reageren. Simpelweg omdat een oplopende spanning bewustzijnsvernauwing creëert. Je blokkeert en kan niet meer op de aangeleerde techniek komen. Ieder mens is anders, ieder mens reageert dus ook verschillend op ongewenst gedrag en agressie.

Methode SCOREN

Preventing heeft de methode SCOREN ontwikkeld. Deze methode is geen vastomlijnde manier van werken, maar is een visie op hoe je om zou kunnen gaan met ongewenst gedrag. Het richt zich op je mogelijkheden, gekoppeld aan je karakter en je persoonlijkheid. Het is een manier van werken welke je in staat stelt om zo dicht als mogelijk bij jezelf te blijven in lastige situaties. In de training sta jij als medewerker centraal, in relatie tot het ongewenst gedrag. Niet andersom.

Jezelf veilig voelen in elke situatie.

48 uur service

Nazorg is een belangrijke factor wanneer je te maken hebt gehad met een agressie incident. Preventing biedt binnen 48 uur nazorg en een objectieve analyse, waarbij het incident wordt besproken en de betrokkenen advies kunnen krijgen over een passend nazorgtraject.

Het gebeurde wordt besproken en we geven adviezen m.b.t. nazorg.

E-learning

Preventing maakt gebruik van 2 e-learning modules:

Module 1 voor de basiscursus en module 2 voor de follow up cursussen. Ter voorbereiding van de groepsbijeenkomsten kan de e-learning module worden doorlopen

ONZE AANDACHTSGEBIEDEN ZIJN

 

 • Tijdig signaleren van ongewenst gedrag
 • Regie overnemen in gesprekken
 • Weigeren van een verzoek/ nee verkopen
 • Ziekte gerelateerde agressie (verslavingsproblematiek, stoornissen)
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Omgaan met regel overschrijdend gedrag
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Confrontatietechnieken (verbale agressie wat dreigt om te slaan)
 • Leveren van nazorg
 • Alarmsituaties
 • Afweren van schoppen, vastpakken, verwurging en bijten