Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Alarmtraining

Bij oplopende spanningen probeert de betrokken medewerker in eerste instantie zelfd de-escalerend te handelen om de client te kalmeren. Indien de situatie toch voortduurt of escaleert, schakelt de medewerker hulp in van een collega en/of alarmeert hij collega’s. Voor alle medewerkers moet duidelijk zijn hoe en wanneer die hulp kan worden ingeschakeld maar met name ook hoe gealarmeerde collega’s moeten handelen. Preventing heeft hier specifieke trainingen voor en otnwikkeld samen met de opdrachtgever beleid en protocollen, op maat gemaakt.