Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Coaching on the job

Het doel van deze coaching is dat de medewerker geobserveerd wordt en dat er gericht gekeken wordt naar hoe de methode wordt toegepast. Dit om de medewerker hanvaten aan te reiken om verder te kunnen met de methode scoren. Coaching on the job richt zich op het omgaan met ongewenst gedrag, en wordt vanuit de methode SCOREN benaderd, zoals deze op de training is gegeven. De trainer/coach van Preventing observeert medewerkers op de werkvloer. De trainer/coach maakt voor de coachsessie kennis, legt uit wie hij/zij is en hoe er te werk wordt gegaan. Vervolgens wordt de coachvraag besproken. Is er iets wat de medewerker lastig vindt in het omgaan met clienten, klanten, leerlingen? Indien de medewerker dit niet weet, dan is een open observatie ook mogelijk. De medewerker wordt ongeveer 1,5 uur geobserveerd. Na afloop worden de observaties besproken en wordt er feedback gegeven in tops en tips, gerelateerd aan de methode scoren. Hetgeen er besproken wordt blijft tussen de medewerker en de trainer/coach. Wel wordt er een algemeen observatieverslag geschreven nadat iedereen is gecoached.