Trainingsbureau in het omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie, coaching en intervisie

Train de trainer

Het doel van dit trainingsprogramma is het opleiden van enkele medewerkers van de eigen organisatie tot instructeur “ het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie “. De deelnemers aan dit programma worden getraind om collega’s binnen de eigen organisatie follow up trainingen aan te bieden voor medewerkers die de basistraining van Preventing hebben gehad. In februari 2012 heeft VNN subsidie ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds voor het project Trainingen omgaan met agressie en geweld op maat, intern georganiseerd (train de trainer). Het idee achter het inzetten van interne Agressietrainers is dat VNN baat heeft bij medewerkers die zich expliciet verantwoordelijk voelen voor het op gang brengen en borgen van het veiligheidsbeleid van de organisatie.Onlangs zijn een 9-tal collega’s door Robin van Dalen opgeleid tot instructeur/instructrice en hebben zij hun certificaat behaald. Zij worden hierbij ondersteund door een 7-tal collega’s die geschoold zijn tot acteur/actrice.