Agressie/geweld op school

Soms is leren lastig, de motivatie is voor leerlingen soms moeilijk te vinden. Dan kan er sprake zijn van desinteresse, weerstand, groepsdynamiek. In het ergste geval kan er sprake zijn van pesten of geweld. Daarnaast hebben docenten te maken met ouders die zich zorgen kunnen maken over de ontwikkeling van hun kind, zorgelijke situaties rondom gezinnen met ontwikkelingsproblemen of onderlinge communicatieproblemen tussen collega’s. Allerlei situaties welke kunnen resulteren in ongewenst gedrag. Als docent wil je de leerlingen de beste ontwikkeling meegeven, maar wordt je gehinderd door lastige situaties

preventing trainingen

Voor wie?

Vanuit Preventing nemen we de docenten mee in hoe zij om kunnen gaan met lastige situaties die zij in hun praktijk tegenkomen. Preventing richt zich bij trainingen op het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag. De training is geschikt voor docenten, ondersteunende medewerkers op scholen zoals concierges en schoonmaakpersoneel, maar ook voor ouders, vrijwilligers en leerlingen zelf. We leren deelnemers om deze signalen bespreekbaar te maken, zodat het ongewenste gedrag stopt en de frustratie over hetgeen er speelt besproken kan worden. We werken met de eigen inbreng van de deelnemers, zodat we dichtbij de praktijk blijven en de deelnemers dit direct toe kunnen passen op hun werk. Op een interactieve manier, met behulp van rollenspelen, en een aansprekende methodiek welke aansluit bij de deelnemer. We leren deelnemers om opnieuw naar het ongewenste gedrag te kijken en hier anders mee om te gaan, door te ontdekken waar hun grenzen liggen en deze op een constructieve wijze uit te spreken, zodat het contact hersteld wordt.

Meer informatie ontvangen?

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht