Onderwijs

Onderwijs

Leraren en leerkrachten hebben tegenwoordig te maken met ongewenst en soms verbaal agressief gedrag. Ongewenst gedrag komt niet alleen van leerlingen maar ook van ouders en verzorgers. Het ongewenste gedrag of de verbale agressie gedrag kan tevens ziekte gerelateerd zijn. Hoewel het onderwijzend personeel zich nog behoorlijk veilig voelt op school is het toenemende ongewenste gedrag en de verbale agressie toch een zorgwekkende ontwikkeling. Veelal werken scholen met gedragsregels en veiligheidsprotocollen, maar het omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie of geweld kan op dat moment toch teveel worden, ondanks de pedagogische achtergrond. Een cursus of training geeft het onderwijzend personeel de handvatten om ook om te gaan met die lastigste situaties.

cios
frieslandcollege
logo